Kinderpraktijk Oké Jacqueline Besseling
Tarieven
Welkom
Psychomotorische Kindertherapie
Werkwijze
Begeleiding
Tarieven
Workshop / Presentatie
Artikelen en boeken
Links
Contact

Via maandelijkse facturen worden kosten in rekening gebracht.

Kennismakingsgesprek:   € 75,00
Therapie (ook vanuit jeugdwet PGB) per uur:  € 75,00
Evaluatiegesprekken:  € 75,00
Begeleiding vanuit PGB Wet langdurige zorg:  € 60,00

Toelichting vergoeding door uw verzekering.
De kosten van de therapie worden op het moment nog niet volledig vergoed door de zorgverzekeraars. Er zijn wel steeds meer zorgverzekeraars die gedeeltelijk vergoeden binnen de aanvullende verzekering. U kunt bij uw verzekering aangeven dat er gewerkt wordt met een registratie register bij de beroepsvereniging de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Kindertherapie en er een beroepsprofiel aanwezig is. Psychomotorische kindertherapie kan net als b.v. creatieve therapie gezien worden als vaktherapie. Kijk voor een overzicht van verzekeraars die vergoeden op de site van de beroepsvereniging: www.nvpmkt.nl onder therapie/zorgverzekeraars. Vraag bij uw zorgverzekering na wat er vergoed wordt. U dient zelf uw verzekeraar te benaderen.

Mogelijke andere vergoedingen:

Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor de financiering of het vinden van een financieringsvorm.

Aan bovenstaande teksten kunnen geen rechten ontleend worden.

Ouders verplichten zich met het ondertekenen van het inschrijfformulier tot het zorg dragen voor de betaling van de maandelijkse factuur.

Kinderpraktijk Oké Jacqueline Besseling Sitemap