kinderpaktijk oké voor PMKT in delft: logo
Kinderpraktijk Oké Jacqueline Besseling
Werkwijze
Welkom
Psychomotorische Kindertherapie
Werkwijze
Eerste gesprek
Onderzoeksfase
Begeleiding
Tarieven
Workshop / Presentatie
Artikelen en boeken
Links
Contact

Het eerste gespek bij Kinderpraktijk Oké
Na een eerste, meestal telefonisch, contact maak ik een afspraak met de ouder(s) voor een kennismakingsgesprek. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Lees verder >>>>>>

De onderzoeksfase bij Kinderpraktijk Oké
Als besloten is samen verder te gaan volgt de onderzoeksfase. Lees verder >>>>>>

De psychomotorische kindertherapie bij Kinderpraktijk Oké
Wekelijks, m.u.v. de schoolvakanties, werk ik een uur met het kind. Het opbouwen van een relatie met een kind is van belang om voor het kind een positief, stimulerende omgeving te scheppen. Daarbinnen voelt het kind zich geaccepteerd en vrij om te spelen, te bewegen en zich te ontwikkelen. Vanuit de activiteiten die het kind zelf aangeeft werk ik aan de doelen die voor de behandeling gesteld zijn.
Ik begeleid het kind bij het opdoen van nieuwe ervaringen in het omgaan met zichzelf en met de wereld om zich heen. Hieruit leert het kind zijn/haar eigen mogelijkheden te ontplooien en om te gaan met mogelijke beperkingen.
De therapeutische aanpak is er op gericht dat het kind weer competentie gevoelens kan ontwikkelen die leiden tot veerkracht, stabiliteit en ontwikkeling.
Tussentijds wordt er regelmatig met de ouders overlegd en de voortgang van de therapie besproken. Indien gewenst is er ook regelmatig contact met de school van het kind en evt. andere hulpverleners.

middelen bij kinderpraktijk oke in delft, praktijk voor psychomotorische kindertherapie, pmkt. in het zand bij kinderpraktijk oke in delft, praktijk voor psychomotorische kindertherapie, pmkt.

Reactie van een ouder: Ik wil je toch even laten weten hoe de vakantie is geweest want het mag best gezien worden als een kroon op jouw werk.

Kinderpraktijk Oké Jacqueline Besseling Sitemap